วัดธาตุ

บึงหนองฉิม

    
 
 
  คุณพอใจการให้บริการของ ทต.บ้านเป้า อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.ย. 2554
 
 
     
 
 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) [ 17 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 16 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ [ 19 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 43 
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา [ 16 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 45 
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน สุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 14 [ 3 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 61 
 
 
สอบถามตำแหน่งว่าง (26 ก.พ. 2558)    อ่าน 153  ตอบ 1  
เรื่องขยะและเจ้าหน้าที่ไม่ทำงาน (11 พ.ย. 2557)    อ่าน 409  ตอบ 1  
อยากทราบประวัติ (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 146  ตอบ 1  
ส่งไฟล์งานวารสารแก้ไขค่ะ (5 ก.ค. 2557)    อ่าน 173  ตอบ 0  
แจ้งเหตุร้องทุกข์ (14 ม.ค. 2557)    อ่าน 287  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องแผนการระบายน้ำ (14 ธ.ค. 2556)    อ่าน 656  ตอบ 4  
รักนะคนดี (20 ก.ย. 2556)    อ่าน 479  ตอบ 0  
เครื่องจักตอกไม้ไผ่ (29 พ.ค. 2556)    อ่าน 1642  ตอบ 2  
อยากทราบประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์สวนป่า หมู่2 (22 พ.ค. 2556)    อ่าน 832  ตอบ 0  
ย้ายพนักงาน (5 เม.ย. 2556)    อ่าน 550  ตอบ 0  
สอบถาม การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง รุ่น 12 ปี (26 ก.พ. 2556)    อ่าน 459  ตอบ 0  
เลขรหัสพัสดุ ส่งคุณสุพัฒนา (9 ม.ค. 2556)    อ่าน 771  ตอบ 0  
บัญชีเลขพัสดุ คุณสุพัฒนา (9 ม.ค. 2556)    อ่าน 805  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ทต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิค่ะ (21 ส.ค. 2555)    อ่าน 1024  ตอบ 2  
ข่าวสอบเปลี่ยนสายงาน (18 พ.ค. 2555)    อ่าน 716  ตอบ 1  
 
               
 
 
 
       


เทศบาลตำบลบ้านเป้า จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีประชาชน ประจำปี พ.ศ.2558 [ 9 เม.ย. 2558 ] อ่าน 52 


โครงการมอบบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน องค์ราชินี [ 30 มี.ค. 2558 ] อ่าน 75 


เทศบาลตำบลบ้านเป้า ประชุมประชาคมท้องถิ่น โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-256 [ 5 มี.ค. 2558 ] อ่าน 122 
 
 
 
อบต.ท่าหินโงม สอบถามตำแหน่งว่าง (15 เม.ย. 2558)    อ่าน 152  ตอบ 3
ทต.ภูเขียว ฟุตซอลภูเขียวคัพ2558 (10 เม.ย. 2558)    อ่าน 85  ตอบ 3
   
 
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและวิเคราะห์งบประมาณด้านการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว790  [ 17 เม.ย. 2558 ]
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ สน.สส. มท 0891.3/ว781  [ 17 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/6229-6278 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/6279-6283 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 เม.ย. 2558 ]
การขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบการรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2558 (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สน.สส. มท 0891.3/ว731  [ 16 เม.ย. 2558 ]
ติดตามการแจ้งรายชื่อนายทะเบียนของหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว773 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ 4/2558 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว139  [ 10 เม.ย. 2558 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2558 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว772  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2557 สน.บถ.  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2558) สน.คท. มท 0808.2/6125-6200 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา งวดที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/5828-5837,5838 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/6091-6094 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/6095-6098 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 เม.ย. 2558 ]
แจ้งเลื่อนการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประเมินวิทยฐานอัตรากำลัง เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว771  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การป้องกันอันตรายและความเสียหายแก่ประชาชน กรณีพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว767  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.พส. มท 0810.4/ว766  [ 10 เม.ย. 2558 ]
สำรวจข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2558 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว765  [ 10 เม.ย. 2558 ]
แจ้งผลการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รุ่นที่ 1,รุ่นที่ 2,รุ่นที่ 3,รุ่นที่ 3/1,รุ่นที่ 4,รุ่นที่ 4/1,รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 5/1 สน.บถ. มท 0809.4/ว34,ว5 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 เม.ย. 2558 ]
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว763  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว679 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 เม.ย. 2558 ]
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว759  [ 9 เม.ย. 2558 ]
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วครา พนักงานราชการและทหารกองประจำการ กค. มท 0803/ว760  [ 9 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน การบริหารสนามกีฬา ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา และการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส สน.คท. มท 0808.2/5839-5914 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ครั้งที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2558) สน.คท. มท 0808.2/5664-5739 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/5579-5654 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2558 ]
 
 
 
 
ผลการติดตามการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 17 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 60 
**ด่วนที่สุด** การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2558 [ 10 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 71 
***ด่วนมาก*** โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย [ 10 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 115 
การประชุมชี้แจงการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 [ 9 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 187 
**ด่วนที่สุด** ติดตามการนำเข้าข้อมูลในระบบ e-Plan ของ อปท. [ 8 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 111 
การโอนจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพความพิการ (เดือน เม.ย.58) [ 8 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 73 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 2558 (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เม.ย.-มิ.ย.58) [ 8 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 57 
การโอนจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป คชจ.ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 8 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 42 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการนำส่งเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. [ 8 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 44 
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.58) [ 8 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 82 
การโอนจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 4 [ 8 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 42 
ผลการติดตามการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 7 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 103 
การกำหนดแบบพิมพ์ ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 136 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำบัญชี และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 163 
แจ้ง มติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ 4-2558 [ 3 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 567 
**ด่วนที่สุด**โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยตรวจสอบต่างๆ ทักท้วง/ตั้งข้อสังเกต ด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารและเบิกจ่ายงบประมาณของ อปท.ปี 2558 (โดย กง.บ.) [ 2 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 274 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 3-2558 [ 1 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 422 
การประเมินมาตราฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘ [ 31 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 334 
การประเมินมาตราฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘ [ 31 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 179 
กำหนดจัดการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ท้องถิ่นอำเภอ และข้าราชการ/ลูกจ้างในสังกัด ในวันพุธที่1 เมษายน 2558 [ 31 มี.ค. 2558 ]   อ่าน 160 
 
 
 
 
 
ทต.บ้านเป้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) [ 17 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 16 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ ประกาศสอบราคา [ 16 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 38 
 
 
 
 

-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-