วัดธาตุ

บึงหนองฉิม

    
 
 
  คุณพอใจการให้บริการของ ทต.บ้านเป้า อยู่ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  ควรปรับปรุง
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 23 ก.ย. 2554
 
 
     
 
 
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตขอ [ 24 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 307 
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล [ 19 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 35 
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกลำห้วยกุดหั [ 13 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 36 
 
 
เรียนขายของออนไลน์ ขายสินค้าทางเน็ต สอนภาคปฏิบัติ 2 วันจบ รับประกันรายได้ห้าหมื่ (23 เม.ย. 2559)    อ่าน 66  ตอบ 0  
อยากทราบข้อมูลเครื่องจักตอกไม้ไผ่ครับ (20 เม.ย. 2559)    อ่าน 124  ตอบ 2  
เรื่องขยะและเจ้าหน้าที่ไม่ทำงาน (24 มี.ค. 2559)    อ่าน 767  ตอบ 3  
สวัสดีปีใหม่ครับ (11 ม.ค. 2559)    อ่าน 367  ตอบ 0  
การขอเลขที่บ้าน (16 พ.ย. 2558)    อ่าน 283  ตอบ 1  
อยากทราบเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (13 พ.ย. 2558)    อ่าน 289  ตอบ 1  
ร้องทุกข์เดือดร้อนจากการฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าของเพื่อนบ้าน (10 พ.ย. 2558)    อ่าน 273  ตอบ 2  
สอบถามตำแหน่งว่าง (9 พ.ย. 2558)    อ่าน 679  ตอบ 10  
อยากทราบประวัติ (10 พ.ย. 2557)    อ่าน 408  ตอบ 1  
ส่งไฟล์งานวารสารแก้ไขค่ะ (5 ก.ค. 2557)    อ่าน 504  ตอบ 0  
แจ้งเหตุร้องทุกข์ (14 ม.ค. 2557)    อ่าน 504  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องแผนการระบายน้ำ (14 ธ.ค. 2556)    อ่าน 1208  ตอบ 4  
รักนะคนดี (20 ก.ย. 2556)    อ่าน 855  ตอบ 0  
เครื่องจักตอกไม้ไผ่ (29 พ.ค. 2556)    อ่าน 2235  ตอบ 2  
อยากทราบประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์สวนป่า หมู่2 (22 พ.ค. 2556)    อ่าน 1049  ตอบ 0  
 
               
 
 
 
       
 


กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2559 และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่สาธารณะกำจัดผักต [ 21 มี.ค. 2559 ] อ่าน 220 


เทศบาลตำบลบ้านเป้า ออกประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [ 25 ก.พ. 2559 ] อ่าน 235 


กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 [ 20 ม.ค. 2559 ] อ่าน 262 
 
 
 
ทต.ภูเขียว บิ๊กซี มาร์เก็ต ภูเขียว โครงการปี 2557 (26 พ.ค. 2559)    อ่าน 2668  ตอบ 15
อบต.หนองไผ่ ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล (ว่าง) (25 พ.ค. 2559)    อ่าน 122  ตอบ 4
   
 
ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กรในหน่วยงาน เพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2559 ด่วน สน.สส. มท 0891.3/ว1041  [ 27 พ.ค. 2559 ]
แจ้งเลื่อนหมายกำหนดการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (ป.ม.) ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1040  [ 27 พ.ค. 2559 ]
ชี้แจงการส่งเอกสารรายงานผลการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) สน.บถ. มท 0809.6/ว37  [ 27 พ.ค. 2559 ]
การฝึกอบรมพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน ศส. มท 0806/ว32  [ 26 พ.ค. 2559 ]
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1027 [งบหน้า] [รายละเอียด อปท.] [รายละเอียดเลขบัตรฯ]  [ 26 พ.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1002  [ 26 พ.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1001  [ 26 พ.ค. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1017 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ค. 2559 ]
ประกาศอัตรดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1028  [ 26 พ.ค. 2559 ]
การใช้งานรหัสมาตรฐานสินค้าและบริการ UNSPSC (The United Nations Standard Products and Services Code) ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลกทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว996  [ 26 พ.ค. 2559 ]
การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว1023  [ 25 พ.ค. 2559 ]
การคัดเลือกท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ผต.สถ. มท 0811/ว14  [ 25 พ.ค. 2559 ]
เลื่อนหมายกำหนดการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (ป.ม.) ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1022  [ 25 พ.ค. 2559 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว1018 [รายละเอียดเดือนมีนาคม 59] [รายละเอียดเดือนเมษายน 59]  [ 25 พ.ค. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว978  [ 25 พ.ค. 2559 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1020 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2559 ]
การขอรับกระประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.3/ว1007  [ 25 พ.ค. 2559 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว993 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.คท. มท 0808.3/ว992 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ค. 2559 ]
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 3 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1000  [ 25 พ.ค. 2559 ]
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.บถ. มท 0809.4/ว1004  [ 24 พ.ค. 2559 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/6561 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2559 ]
การเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1003 [เอกสารแนบ]  [ 24 พ.ค. 2559 ]
ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์เพื่อมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว999  [ 24 พ.ค. 2559 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 23 พ.ค. 2559 ]
 
 
 
 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ งวดที่ ๓ เพิ่มเติม (พ.ค. ๕๙) [ 27 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 27 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ [ 26 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 73 
การประกวดโครงการ / กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 74 
สำรวจสมุนไพร การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์และบุคลากรในด้านสมุนไพรในพื้นที่ [ 24 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 62 
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒ [ 24 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 82 
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2559 [ 24 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 32 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยความพิการ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ งวดที่ ๓ (พ.ค. ๕๙) [ 24 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 66 
***ด่วนที่สุด*** แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยผู้สูงอายุ) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ งวดที่ ๓ (พฤษภาคม ๕๙) [ 24 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 51 
ด่วนที่สุด กำหนดการเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพาย(ป.ม.)ประจำปี 2558 [ 24 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 67 
แจกจ่ายโปสเตอร์และสติ๊กเกอร์ตามโครงการจัดทำสื่อ พัฒนาท้องถิ่นไทยสู่องค์กรธรรมาภิบาล [ 23 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 79 
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2559 [ 23 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 111 
ประเด็นข้อที่ปรับปรุงแก้ไข แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี ๒๕๕๙ [ 19 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 408 
การประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี ๒๕๕๙ [ 16 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 446 
แจ้งให้ อปท. รายงานเงินอุดหนุนทั่วไปรายเดือนปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน เมษายน 2559 ในระบบ e-Plan [ 16 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 216 
**ด่วนที่สุด**แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ เดือน ม.ค.59-มี.ค.59 เงินเข้าบัญชี 13 พ.ค.59 (โอนโดย สถ.จ.ชย.) [ 14 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 235 
ด่วนที่สุด การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นของ อปท. [ 13 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 72 
**ด่วนที่สุด**เร่งรัดการบันทึกตัวชี้วัดจัดเก็บรายได้ของ อปท. ผ่านระบบ INFO "งวดแรก" [ 13 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 90 
เลื่อนการตรวจติดตามและนิเทศการคลัง การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 13 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 158 
ประกาศ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ฉ.59 พ.ศ.2559 [ 10 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 347 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 4-59 [ 10 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 390 
 
 
 
 
 
อบต.ท่าหินโงม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 18 
อบต.บ้านยาง กิจกรรมวันมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์" [ 27 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 6 
 
 
 
 

-อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล-