หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลตำบล บ้านเป้า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหาร
บุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการ
ประชาชน

Service
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 
   
 
 
 
ทุนศึกษาหลักสูตร Sustainable Urban Planning and Urban Transportation Development กพส. มท 0810.2/ว3480 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 31 ต.ค. 2565
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว109 [สรุปผลการประชุมฯ] 31 ต.ค. 2565
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.7/ว3481 31 ต.ค. 2565
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15936-16011 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 31 ต.ค. 2565
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 1 สน.บถ. มท 0809.4/ว3478 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 31 ต.ค. 2565
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 สน.คท. มท 0808.4/ว3465 31 ต.ค. 2565
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.2/ว3466 31 ต.ค. 2565
สรุปประเด็นนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3471 31 ต.ค. 2565
หารือการจ่ายค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กม. มท 0804.3/ว3439 31 ต.ค. 2565
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3452 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 31 ต.ค. 2565
การเปิดระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพเพื่อบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3467 31 ต.ค. 2565
หารือการดำเนินการอนุญาต/เพิกเฉยใบประกอบกิจการหอพักเอกชน ตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 กม. มท 0804.6/ว3451 28 ต.ค. 2565
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ กศ. มท 0816.4/ว3458 28 ต.ค. 2565
การสำรวจข้อมูลครัวเรือนที่ไม่มีพื้นที่ดำเนินการรวมถึงไม่มีพื้นที่ส่วนกลางเพียงพอในการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนได้ กสว. มท 0820.2/ว3447 28 ต.ค. 2565
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ตรวจสอบและดูแลสภาพรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กสว. มท 0820.2/ว3446 [เอกสารแนบท้าย] 28 ต.ค. 2565
การประกวดโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 2 ระดับประเทศ และประกวด LIKE Talk Award (เรื่องเล่าเร้าพลัง) กศ. มท 0816.3/ว3456 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] 28 ต.ค. 2565
การกำหนดภาระงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ และมาตรฐานการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว47 28 ต.ค. 2565
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาในระยะที่ 1 ผลการประเมิน SAR และในระยะที่ 2 การตรวจเยี่ยมผ่านระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กศ. มท 0816/ว3455 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] 28 ต.ค. 2565
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว3291 [สรุประเบียบกระทรวงมหาดไทย] 28 ต.ค. 2565
การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย (สวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย) กศ. มท 0816.4/ว3445 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ต.ค. 2565
<< หน้าแรก...     4      5      6      7     (8)     9      10      11      12     ....หน้าสุดท้าย >> 1,147
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120 โทรศัพท์ : 044-866040-1 โทรสาร : 044-866040-1 E-mail : saraban@bp.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านเป้า
จำนวนผู้เข้าชม 6,296,668 เริ่มนับ 23 ก.ย. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com


รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-257-2267
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10