หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลตำบล บ้านเป้า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหาร
บุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการ
ประชาชน

Service
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 
   
 
 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว7652 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 17 ต.ค. 2565
ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) ส่วนปรับปรุงเพิ่มเติม กค. มท 0803.3/ว3276 17 ต.ค. 2565
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (ฉบับที่ 2) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3275 17 ต.ค. 2565
การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบGPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3270 [รายชื่อโรงเรียนฯ] [บัญชีรายชื่อแนบท้าย] 12 ต.ค. 2565
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 สน.กบท. มท 0808.5/ว29 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 12 ต.ค. 2565
การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2565 อัตราร้อยละ 10 สน.คท. มท 0808.4/ว19 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 12 ต.ค. 2565
การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2565 อัตราร้อยละ 5 สน.คท. มท 0808.4/ว18 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 12 ต.ค. 2565
การสำรวจข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3250 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 12 ต.ค. 2565
หารือแนวทางการขอเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กต. มท 0818.2/ว3254 12 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระดับสูงของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ที่กำหนดให้มีการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สบ.พถ. มท 0807.2/ว3245 12 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 - มีนาคม 2566 สบ.พถ. มท 0807.2/ว3243 12 ต.ค. 2565
การเสนอความเห็นประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) กศ. มท 0816.2/ว3264 12 ต.ค. 2565
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจออนไลน์ เรื่อง (การรับรู้ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจ ต่อประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย) กสธ. มท 0819.2/ว3263 12 ต.ค. 2565
การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3247 12 ต.ค. 2565
การบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ELE) กต. มท 0818.3/ว3246 11 ต.ค. 2565
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2565 สน.คท. มท 0808.3/ว3231 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1-3] [แจ้งเลขที่โอนขายบิล อบต.] [แจ้งเลขที่โอนขายบิล อบจ.] [แจ้งเลขที่โอนขายบิล อบต. เงินล้น] 11 ต.ค. 2565
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565) สน.บถ. มท 0809.2/ว3237 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 11 ต.ค. 2565
หารือการอุทิศที่ดิน กม. มท 0804.6/ว3234 11 ต.ค. 2565
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3230 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 11 ต.ค. 2565
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว7523 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 11 ต.ค. 2565
<< หน้าแรก...     9      10      11      12     (13)     14      15      16      17     ....หน้าสุดท้าย >> 1,147
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120 โทรศัพท์ : 044-866040-1 โทรสาร : 044-866040-1 E-mail : saraban@bp.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านเป้า
จำนวนผู้เข้าชม 6,296,901 เริ่มนับ 23 ก.ย. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com


รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-257-2267
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10