หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลตำบล บ้านเป้า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหาร
บุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการ
ประชาชน

Service
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 
   
 
 
 
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน (กรม) ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3221 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 11 ต.ค. 2565
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 9/2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3216 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 10 ต.ค. 2565
ขอความร่วมมือแจ้งการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในช่วงสถานการณ์อุทกภัย กสธ. มท 0819.2/ว3217 10 ต.ค. 2565
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 6 สน.คท. มท 0808.3/ว3223 [(รายชื่อรุ่นที่ 6)] [แบบคำขอกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน] 10 ต.ค. 2565
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/14919-14994 [สิ่งที่ส่งมาด้วย (Excel)] 10 ต.ค. 2565
แจ้งคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 11/2565 กต. มท 0818.2/ว7565 10 ต.ค. 2565
แนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.3/ว7509 10 ต.ค. 2565
การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามแบบรายงานที่กำหนด สน.บถ. มท 0809.4/ว3190 10 ต.ค. 2565
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการตรวจเยี่ยมผ่านระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2565 กศ. มท 0816/ว3212 10 ต.ค. 2565
การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมและรับฟังความคิดเห็นระบบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3210 10 ต.ค. 2565
การรายงานคณะทำงานการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ระดับอำเภอ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3209 7 ต.ค. 2565
การไว้อาลัยจากเหตุสะเทือนขวัญในพื้นที่อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3191 7 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์การทดสอบสมรรถนะการประเมินชั้นเรียนของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยระบบออนไลน์ สน.บถ. มท 0809.4/ว3208 [เอกสารแนบ] 7 ต.ค. 2565
การตรวจสอบและยืนยันนำส่งข้อมูล (Sign off 1) แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี พ.ศ. 2567 - 2570 ผ่านระบบ Thai Water Plan ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3207 7 ต.ค. 2565
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.3/ว3198 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสาร] 7 ต.ค. 2565
การสมัครเป็นสมาชิก the Asia Pacific Coalition of Cities Against Discrimination (APCAD) กพส. มท 0810.2/ว3189 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 7 ต.ค. 2565
แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2566-2570) และแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) ของกระทรวงมหาดไทย กพส. มท 0810.3/ว3186 7 ต.ค. 2565
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 7 ต.ค. 2565
แนวทางการจ้างที่ปรึกษา ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3188 6 ต.ค. 2565
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3187 6 ต.ค. 2565
<< หน้าแรก...     10      11      12      13     (14)     15      16      17      18     ....หน้าสุดท้าย >> 1,147
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120 โทรศัพท์ : 044-866040-1 โทรสาร : 044-866040-1 E-mail : saraban@bp.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านเป้า
จำนวนผู้เข้าชม 6,296,836 เริ่มนับ 23 ก.ย. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com


รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-257-2267
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10