หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลตำบล บ้านเป้า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหาร
บุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการ
ประชาชน

Service
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 
   
 
 
 
การรายงานผลการดำเนินการการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1628 18 เม.ย. 2566
แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2566 - 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กสว.มท 0820.2/ว1614 18 เม.ย. 2566
ข้อสังเกตการเสนอโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มอบหมายให้เอกชนดำเนินการหรือร่วมดำเนินการกำจัดมูลฝอย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1537 18 เม.ย. 2566
แนวทางการปฏิบัติคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ด่วน กพส. มท 0810.3/ว1613 18 เม.ย. 2566
การลงนามถอนเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3066 18 เม.ย. 2566
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1597 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 18 เม.ย. 2566
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการการจัดการเรียนการสอน (สถานศึกษาแกนนำ) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1607 รายชื่อฯ 18 เม.ย. 2566
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1611 เอกสารแนบ 12 เม.ย. 2566
การสมัครใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้นในระบบ KTB Corporate Online สน.คท. มท 0808.2/ว1581 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 12 เม.ย. 2566
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1558 สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 เม.ย. 2566
การบันทึกข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการบริหารจัดการน้ำ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1379 12 เม.ย. 2566
แนวทางการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ของหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1600 12 เม.ย. 2566
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2566 กศ. มท 0816/ว1601 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 12 เม.ย. 2566
การอบรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1590 12 เม.ย. 2566
สำรวจทางม้าลาย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1598 สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 เม.ย. 2566
แนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.2/ว1599 12 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์ โครงการขยายผลท้องถิ่นต้นแบบด้านการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1594 ใบสมัครฯ รายละเอียดโครงการฯ โปสเตอร์ฯ 12 เม.ย. 2566
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว1592 รายชื่อฯ 12 เม.ย. 2566
การประชุมสัมมนา การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพหุปัญญา : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1591 กำหนดการฯ 12 เม.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว1587 รายชื่อฯ 12 เม.ย. 2566
<< หน้าแรก...     7      8      9      10     (11)     12      13      14      15     ....หน้าสุดท้าย >> 1,147
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120 โทรศัพท์ : 044-866040-1 โทรสาร : 044-866040-1 E-mail : saraban_05360402@dla.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านเป้า
จำนวนผู้เข้าชม 6,735,936 เริ่มนับ 23 ก.ย. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com


รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-866-040
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10