หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลตำบล บ้านเป้า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหาร
บุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการ
ประชาชน

Service
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 
   
 
 
 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว131 [สรุปผลการประชุมฯ] [สรุปผลการประชุมฯ (word)] 16 ธ.ค. 2565
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว4196 [ประกาศ สถ. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน ชก. จำนวน 22 ราย] 16 ธ.ค. 2565
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว209-210 16 ธ.ค. 2565
ขอเชิญรับชม Facebook Live หัวข้อ (แนวทางการประกันคุณภาพนอกภายใต้สถานการณ์ COVID - 19) ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816/ว4189 [เอกสารแนบ] 16 ธ.ค. 2565
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4190 16 ธ.ค. 2565
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กค. มท 0803.4/ว4185 [รายชื่อ] 15 ธ.ค. 2565
การอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วน กพส. มท 0810.3/ว4163 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 15 ธ.ค. 2565
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4172 15 ธ.ค. 2565
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว4167 [รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ(Word)] [ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ(Word)] [บัญชีแนบท้าย(Word)] [แนวทางในการเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ(Word)] 15 ธ.ค. 2565
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4159 15 ธ.ค. 2565
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกผ่านแอปพลิเคชันสำหรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาล (Onsite) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4157 15 ธ.ค. 2565
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4158 15 ธ.ค. 2565
ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จำนวน 76 จังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4162 [แบบรายงาน อปท.] [อ้างถึง] 15 ธ.ค. 2565
ขอความร่วมมือในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel) กสธ. มท 0819.2/ว4154 15 ธ.ค. 2565
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แบบประเมินทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน กสธ. มท 0819.2/ว4068 15 ธ.ค. 2565
หารือคำว่าผู้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่มอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหา ตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 กม. มท 0804.6/ว4142 15 ธ.ค. 2565
หารือแนวทางปฏิบัติกรณีโรงพยาบาลพิมายขอรับโอนที่ดิน กม. มท 0804.6/ว4134 15 ธ.ค. 2565
การขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4139 15 ธ.ค. 2565
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 กค. มท 0803.4/ว4151 [รายชื่อ รุ่น 1-16] [(ตัวอย่าง) หนังสือขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ] 14 ธ.ค. 2565
ยกเลิกกำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้เท่าทันและป้องกันยาเสพติดด้วยการพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions ในเด็กระดับปฐมวัย และการรายงานผลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด NISPA ประจำปี 2566 รุ่นที่ 2 - 6 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว4149 14 ธ.ค. 2565
<< หน้าแรก...     11      12      13      14     (15)     16      17      18      19     ....หน้าสุดท้าย >> 1,147
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120 โทรศัพท์ : 044-866040-1 โทรสาร : 044-866040-1 E-mail : saraban@bp.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านเป้า
จำนวนผู้เข้าชม 6,530,924 เริ่มนับ 23 ก.ย. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com


รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 044-866-040
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10