หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง กำหนดเกณฑ์วันลาและการมาทำงานสายในการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศเจตนารมณ์ เทศบาลตำบลบ้านเป้า ประจำปี 2563 [ 17 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
แจ้งแนวทางการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 12 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง ประกาศเจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี พ.ศ.2563 [ 12 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเล่นการพนัน ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้า ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านเป้า ประจำปี พ.ศ.2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)     2      3