หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
แจ้งแนวทางการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 12 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง ประกาศเจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี พ.ศ.2563 [ 12 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเล่นการพนัน ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านเป้า ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบ้านเป้า ประจำปี พ.ศ.2563 [ 9 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง กำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตำบลบ้านเป้า ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง กำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตำบลบ้านเป้า ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ข้อปังคับเทศบาลตำบลบ้านเป้า ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านเป้า พ.ศ.2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป้า เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านเป้า ประจำปี พ.ศ.2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
  (1)     2