หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แนวทางการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25623 [ 20 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
คู่มือการปฎิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ของเทศบาลตำบลบ้านเป้า [ 17 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
มาตรการการป้องกันการรับสินบน [ 13 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 12 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
แนวทางการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 28 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 1  
 
  (1)