หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.บ้านเป้า จ.ชัยภูมิ ค่ะ
 
   
 
 
 
 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร

การพัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการ และการบริหารจัดการตลาด
 
 

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม

การพัฒนาด้านการศึกษา

การส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ

การเพิ่มศักยภาพด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การส่งเสริมและสร้างรายได้ ส่งเสริมเพิ่มทักษะอาชีพ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 
 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 

การสร้างความเข้มแข็งชุมชน

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โทร : 036-391-250 -1 , โทรสาร : 044-866040-1
จำนวนผู้เข้าชม 3,188,617 เริ่มนับ 23 ก.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com