หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.บ้านเป้า จ.ชัยภูมิ ค่ะ
 
   
 
 
 
 

แนวทางที่ 1 พัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แนวทางที่ 2 การบริการสาธารณะให้ทั่งถึงและเป็นธรรม

แนวทางที่ 3 การบริหารจัดการสวนสาธารณะ แลปรับปรุงภูมิทัศน์

แนวทางที่ 4 การพัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการ และการบริหารจัดการตลาด

แนวทางที่ 5 การพัฒนาด้านการวางผังเมือง
 
 

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ให้มีการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
และปุ๋ยชีวภาพ

แนวทางที่ 2 พัฒนาระบบชลประทาน และแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุน
การเพิ่มสมรรถนะ การผลิตของภาคการเกษตร

แนวทางที่ 3 พัฒนาและฟื้นฟูสภาพดินเพื่อการเกษตร

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการลงทุนด้านพาณิชกรรมและการท่องเที่ยว
 
 

แนวทางที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต และการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม

แนวทางที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีกาละเล่นกีฬานันทนาการ
การพักผ่อน หย่อนใจและจัดให้มีสถานที่ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณสุข สุขภาพ อนามัย

แนวทางที่ 5 การส่งเสริมรายได้ ส่งเสริมเพิ่มทักษะอาชีพ และกลุ่มวิสหกิจชุมชน

แนวทางที่ 6 การส่งเสริมสวัสดิการสังคม
 
 

แนวทางที่ 1 การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางที่ 2 การป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน

แนวทางที่ 3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการมีระเบียบวินัย

แนวทางที่ 5 การส่งเสริมประชาธิปไตย
 
 

แนวทางที่ 1 สร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำ
และ สิ่งแวดล้อม
  แนวทางที่ 2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค

แนวทางที่ 3 การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะ
 
 

แนวทางที่ 1 พัฒนาข้อบัญญัติและกฎหมายให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง การปกครองท้องถิ่น

แนวทางที่ 2 ปรับปรุพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรและการบริหารของเทศบาล

แนวทางที่ 3 ปรับปรุงควบคุมตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ

แนวทางที่ 4 ประชาสัมพันธ์การพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
กิจการเทศบาล

แนวทางที่ 5 ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนา อาทิ ข้อมูลเศรษฐกิจ และสังคม ระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) และข้อมูลจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ)

แนวทางที่ 6 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120 โทรศัพท์ : 044-866040-1 โทรสาร : 044-866040-1
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านเป้า
จำนวนผู้เข้าชม 5,264,482 เริ่มนับ 23 ก.ย. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com


รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-257-2267
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10