หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าแรก

Home
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทต.บ้านเป้า จ.ชัยภูมิ ค่ะ
 
   
 
 
 
ปัจจุบันไฟฟ้าได้ให้บริการควบคุมพื้นที่เทศบาลตำบล
บ้านเป้า ทั้งหมดจำนวน 2,049 ครัวเรือน ในส่วนของไฟฟ้าสาธารณะได้ให้บริการทั้งหมด 350 จุด ครอบคลุมเกือบทุกจุด ทั้ง 8 ชุมชน

อปพร. จำนวน 162 คน
 
         

โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 7 แห่ง

หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง

ไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง
  คือ ที่ทำการไปรษณีย์ตำบลบ้านเป้า

โทรทัศน์ เทศบาลตำบลบ้านเป้าสามารถรองรับภาพ ของสถานีโทรศัพท์ได้อย่างชัดเจน จำนวน 6 ช่อง
  คือ ช่อง 3,5,7,9,11 และ TPBS
 
 
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป้า ได้รับบริการน้ำประปาจากสำนักงานการประปา ส่วนภูมิภาคภูเขียว แต่การใช้น้ำอุปโภค-บริโภคบางส่วนประชาชนอาศัยน้ำจากน้ำฝนและ แหล่งน้ำธรรมชาติที่มีอยู่ ในเขตเทศบาลที่สำคัญเช่น หนองฉิม หนองส่องแมว หนองกุดแจ ห้วยกุดโพธิ์ ห้วยกุดหญ้านาง
 
 
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลบ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
โทร : 036-391-250 -1 , โทรสาร : 044-866040-1
จำนวนผู้เข้าชม 3,356,556 เริ่มนับ 23 ก.ย. 2554
จัดทำโดย : NAXsolution.com